Inge Telting:

'Regie op Veranderen helpt ondernemingsraden om invloed te krijgen'

Schoenmakers_213_450breed Zwart-wit

Ik begeleid jullie om jullie missie realiseren:
positieve invloed uitoefenen op je eigen werkomgeving door effectiever op te treden.

Hoe doe ik dat?

Ik begeleid jullie in een langer of korter traject.

Zo'n traject start altijd naar aanleiding van een vraag: de organisatie verandert of moet in de ogen van de ondernemingsraad veranderen.

Hoe ziet zo’n traject eruit?

Een of meer dagdelen, werkconferenties, visie sessies, of studiedagen gericht op beeld-, oordeels- en besluitvorming. Soms voor de hele ondernemingsraad en soms voor individueen of commissies.