Inge Telting, de vrouw achter 'Regie op Veranderen'

Mijn uitgangspunten

‘Zorg ervoor dat je als organisatie consequent bent in het doorvoeren van de strategie. Vertaal strategie naar adequaat gedrag en zorg ervoor dat je alle mogelijke middelen benut om hier continu aandacht aan te besteden. Verhoog het effect van elk overleg door mee te sturen op de doelstellingen van de organisatie.

Mijn missie: maak mensen medeverantwoordelijk

‘Maximaal draagvlak creëren voor het succesvol en effectief uitvoeren van strategie en organisatieverandering: maak alle stakeholders mede-eigenaar van de gekozen richting. Een verandering raakt iedereen en gaat pas werken als iedereen kan bijdragen aan het realiseren hiervan. Vanuit de overtuiging dat iedereen zijn eigen directe werkomgeving het beste kent en zich ervoor verantwoordelijk wil voelen.

Mijn doelgroepen

Medezeggenschap, Management, Toezichthouders, HR.

IMG_1911

Mijn werkwijze

 • Bruggenbouwer, die makkelijk kan schakelen tussen alle partijen die betrokken zijn bij het overleg in de organisatie: management, medezeggenschap en toezichthouders (van blue collar tot boardroom).
 • Onderzoekend, confronterend, met gevoel voor de politieke context, achterliggende de belangen en afgestemd op de ambities en het vermogen van de deelnemers.
 • Pragmatische oplossingen op maat. Op zoek naar knoppen en hendels in plaats van sloten en grendels.
 • Resultaatgericht, daadkrachtig, zelfwerkzaam, doorpakkend, maar ook sociabel, snel, analytisch en zorgvuldig.
 • Hands-on mentaliteit en doorpakken in balans met delegeren en mensen in hun kracht zetten.

Mijn thema’s

 • Human Resource Management: strategie, beleid, implementatie en inrichting HR,
 • Personele consequenties bij fusies, integratietrajecten en reorganisaties,
 • Besturingsvraagstukken: besturen, toezicht en verantwoording,
 • Regie en procesmatige begeleiding bij complexe verandertrajecten,
 • Large Scale Intervention-technieken,
 • Coach op procesgevoeligheid, tactiek en lef om het meest effectief veranderingen tot stand te brengen of invloed uit te oefenen.

Mijn achtergrond

Na een studie Arbeids- en Organisatie psychologie in Leiden (1992) heb ik tot 1997 gewerkt aan de Vrije Universiteit Amsterdam bij de vakgroep Bedrijfspsychologie van de Economische Faculteit als onderzoeker naar de effectiviteit van personeelsbeleid op de diversiteit van organisaties en als docent en begeleider van studenten tijdens stages en scripties.
In 1997 ben ik als trainer/adviseur gaan werken bij Looten Organisatie Adviseurs. In 2000 werd dit bedrijf overgenomen door GITP. Bij deze organisatie heb ik mij ontwikkeld tot Senior Consultant met een breed palet aan dienstverlening: training - coaching (zowel voor team als individu) - inhoudelijke consulting op veranderkundige,  HR-, MZ-, en governance thema's - assessments.
In 2015 ben ik als zelfstandig gevestigd adviseur begonnen met 'Regie op Veranderen'.